Kontrolne tačke

su otvorene svakog dana od 8 do 22 sata

Morate sakupiti sve pečate na kontrolnim tačkama da biste dobili titulu HIGHLANDER.

Tokom radnog vremena kontrolne tačke, naše osoblje će vam pomoći da dobijete pečat kontrolne tačke, vodu i hranu.

Imajte na umu da ako ne dobijete pečat kontrolne tačke, diskvalifikovani ste i nemate pravo na titulu HIGHLANDER, bedž, prišivak ili sertifikat. Učesnik je jedini odgovoran za preuzimanje pečata na svakom kontrolnoj tački.

HighlanderHercules

Uskoro će biti dodato radno vreme kontrolne tačke.

HighlanderPegasus

Uskoro će biti dodato radno vreme kontrolne tačke.

HighlanderOrion

Uskoro će biti dodato radno vreme kontrolne tačke.

Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

Avantura života d.o.o.

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

Avantura života d.o.o.

info@highlanderadventure.com