Kontrolne tačke otvorene su svaki dan u terminima određenim za pojedine kontrolne tačke

Morate skupiti sve pečate kontrolnih tačaka kako biste dobili titulu HIGHLANDER-a.

Kontrolne tačke otvorene su u određeno vrijeme. Tokom radnog vremena kontrolne tačke, naše osoblje pomoći će vam u dobivanju pečata HIGHLANDER kontrolne tačke, vode i hrane.

Imajte na umu da ako ne dobijete pečat kontrolne tačke, diskvalifikovani ste i nemate pravo na titulu HIGHLANDER, značku, prišivač ili sertifikat. Učesnik je jedini odgovoran za preuzimanje pečata na svakoj kontrolnoj tački.

START – CRNO JEZERO – 10:00

KT1 – Dobri Do – 1. Jul 16:00 – 20:00

KT2 – Sušičko jezero -  2. Jul 12:00 – 20:00

KT3 – Jablan jezero - 3. Jul – 12:00 – 20:00

KT4 – Radovan Luka – 4. Jul 08:00 – 20:00

KT5 – Goveđe jezero – 4. Jul self check od 10:00

KT6 – Zminje jezero - 4. Jul self check od 12:00

CILJ – CRNO JEZERO – 4. Jul – 16:00 – 20:00; 5. Jul – 08:00 – 18:00

HighlanderHercules

Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com