Kontrolne tačke otvorene su svaki dan u terminima određenim za pojedine kontrolne tačke

Morate skupiti sve pečate kontrolnih tačaka kako biste dobili titulu HIGHLANDER.

Kontrolne tačke otvorene su u određeno vrijeme. Tokom radnog vremena kontrolne tačke, naše osoblje pomoći će vam u dobivanju pečata HIGHLANDER kontrolne tačke, vode i hrane.

Imajte na umu da ako ne dobijete pečat kontrolne tačke, diskvalifikovani ste i nemate pravo na titulu HIGHLANDER, značku, prišivač ili sertifikat. Učesnik je jedini odgovoran za preuzimanje pečata na svakoj kontrolnoj tački.

HighlanderHercules

Vrijeme će biti objavljeno mjesec dana prije događaja.

Hikers exercising

BECOME A PART OF
THE HIGHLANDER COMMUNITY!

Get the latest info about events, discounts, and educational content.

Read about all things encompassed in the Adventure of a Lifetime!

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com

Terms of ServicePrivacy PolicyFAQContact

HIGHLANDER ADVENTURE

245 Park Avenue, New York

info@highlanderadventure.com